מפת אתר
לנוחותכם
מפת אתר
קורסים לנהיגה נכונה הרשמו עכשיו באתר!
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים
מיום קבלת רישיון הנהיגה


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע
שרכש הנהג
קורס לנהגים אשר צברו
12-22 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע של הנהגים
ביחס להתנהגות נסיעה בכביש
קורס לנהגים אשר צברו
24-34 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה מתן דגש לנושאים ספציפיים
וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור מיומנויות
הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס