הרשמה לקורס רענון נהיגה
הרשם עכשיו! מספר המקומות מוגבל.
לתשומת ליבך, אי ביצוע הקורס במועד עלול לגרום לאי חידוש רשיון הנהיגה על פי התקנות.
קורסים לנהיגה נכונה
בהתאם לתקנה 213 לתקנות, קורס רענון נהיגה מיועד לנהגים שבאותה שנה מלאו 5 שנים מיום שקיבלו לראשונה את רישיון הנהיגה, ומטרתו לרענן את הידע של הנהג.
קורסים לנהיגה נכונה
מטרת הקורס הינה לרענן את הידע שרכש הנהג.
קורסים לנהיגה נכונה
עלות:
₪ בדיוק.
הדפס     שלח לחבר
אין נתונים
קורסים לנהיגה נכונה הרשמו עכשיו באתר!
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים
מיום קבלת רישיון הנהיגה


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע
שרכש הנהג
קורס לנהגים אשר צברו
12-22 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע של הנהגים
ביחס להתנהגות נסיעה בכביש
קורס לנהגים אשר צברו
24-34 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה מתן דגש לנושאים ספציפיים
וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור מיומנויות
הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס