הרשמה לקורס נהיגה נכונה יעודי
הרשם עכשיו! מספר המקומות מוגבל.
לתשומת ליבך, אי ביצוע הקורס נהיגה נכונה נוסף (ייעודי) במועד יביא להתליית רישיון הנהיגה.
קורסים לנהיגה נכונה
בהתאם לתקנה 549 ב' לתקנות, קורס נהיגה נכונה נוסף (ייעודי) מיועד לנהגים אשר לחובתם נרשמו בתקופת הצבירה החל מ-24 נקודות ועד 34 נקודות (כולל), כהגדרתה של תקופה זו בתקנה 547 לתקנות ומטרתו ליתן דגש לנושאים ספציפיים וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור מיומנויות הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס.
קורסים לנהיגה נכונה
מטרת הקורס הינה מתן דגש לנושאים ספציפיים וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור מיומנויות הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס.
קורסים לנהיגה נכונה
עלות:
₪ בדיוק.
הדפס     שלח לחבר
אין נתונים
קורסים לנהיגה נכונה הרשמו עכשיו באתר!
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים
מיום קבלת רישיון הנהיגה


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע
שרכש הנהג
קורס לנהגים אשר צברו
12-22 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע של הנהגים
ביחס להתנהגות נסיעה בכביש
קורס לנהגים אשר צברו
24-34 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה מתן דגש לנושאים ספציפיים
וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור מיומנויות
הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס