הרשמה לקורס נהיגה נכונה בסיסי
הרשם עכשיו! מספר המקומות מוגבל.
לתשומת ליבך, אי ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי במועד יביא להתליית רישיון הנהיגה.
קורסים לנהיגה נכונה
בהתאם לתקנה 549 א' לתקנות, קורס נהיגה נכונה בסיסי מיועד לנהגים אשר לחובתם נרשמו בתקופת הצבירה, כהגדרתה של תקופה זו בתקנה 547 לתקנות, החל מ-12 נקודות ועד 22 נקודות (כולל), בהתאם לשיטת הניקוד וסוגי העבירות המפורטות בתוספת השישית לתקנות ומטרתו לרענן את הידע של הנהגים ביחס להתנהגות נסיעה בכביש.
קורסים לנהיגה נכונה
מטרת הקורס הינה לרענן את הידע של הנהגים ביחס להתנהגות נסיעה בכביש.
קורסים לנהיגה נכונה
עלות:
₪ בדיוק.
הדפס     שלח לחבר
אין נתונים
קורסים לנהיגה נכונה הרשמו עכשיו באתר!
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים
מיום קבלת רישיון הנהיגה


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע
שרכש הנהג
קורס לנהגים אשר צברו
12-22 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע של הנהגים
ביחס להתנהגות נסיעה בכביש
קורס לנהגים אשר צברו
24-34 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה מתן דגש לנושאים ספציפיים
וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור מיומנויות
הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס