הרשמה לקורס מספר
להרשמה אנא מלא את הטופס
כל השדות חובה
קורסים לנהיגה נכונה נקה טופס
פרטים אישיים
גבר
אשה
*שם פרטי
*שם משפחה
*מס’ תעודת זהות
*מס’ רישיון
פרטי התקשרות
*רחוב
*בית
*ישוב
*דואר אלקרוני
*מס’ טלפון נייד (יש למלא 10 ספרות)
*שפת מבחן

*אישור קבלת תעודה במייל
הנני מאשר כי בסיום ההכשרה תישלח תעודת הסמכה למייל שלי.
אנו יוצרים קשר באמצעות מסרונים, אנא רשום מספר שאינו חסום להודעות תוכן.
תשלום
הסכום שיגבה ממך בכרטיס האשראי הוא ש"ח בדיוק.
קראתי ואני מסכים לתקנון לכל פרטיו (לקריאת התקנון לחץ כאן)
מעבר לתשלום
קורסים לנהיגה נכונה הרשמו עכשיו באתר!
קורס לנהגים אשר חלפו 5 שנים
מיום קבלת רישיון הנהיגה


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע
שרכש הנהג
קורס לנהגים אשר צברו
12-22 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה לרענן את הידע של הנהגים
ביחס להתנהגות נסיעה בכביש
קורס לנהגים אשר צברו
24-34 נקודות (כולל)


מטרת הקורס הינה מתן דגש לנושאים ספציפיים
וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור מיומנויות
הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס